*** بخشی از حدیث ناب معرفت امیرالمؤمنین امام علی علیه السّلام به نورانیّت ... حضرت (ع) فرمودند: معرفت من به نورانیّت معرفت خداوند عزّ و جلّ است و معرفت خداوند عزّ و جلّ، معرفت من به نورانیّت است. و آن همان دین خالصی است که خداوند درباره آن فرمود:«و امر نشدند به چیزی مگر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین پرستش بندگی کنند و از بندگی غیر او روی برگردانند و نماز به پا دارند و زکات بدهند و این است دین راست و استوارای سلمان و ای جندب! عرض کردند: بلی ای امیر مؤمنان. آن حضرت – که سلام خدا بر وی باد – فرمود: من همان کسی هستم که نوح را به امر پروردگار در کشتی حمل کرد، من همان کسی هستم که به امر پروردگار یونس را از شکم ماهی بیرون آورد؛ من همان کسی هستم که به اذن پروردگار نهرها را جاری ساخت و چشمه ها را شکافت و درخت ها را کاشت. منم عذاب روز «ظلّه»، منم آنکه از محلّ نزدیک ندا کرد که ثقلان (جنّ و انس) آن را شنیدند و گروهی آن را فهمیدند. هر آینه من به هر گروهی از جبّاران و منافقان به زبان خودشان می شنوایانم، منم خضر دانای موسی و منم آموزگار سلیمان پسر داود، منم ذوالقرنین و منم قدرت خدای عزّوجلّ. ای سلمان و ای جندب! من محمّدم و محمّد من است. من از محمّدم و محمّد از من است. خدای تعالی می فرماید: «دو دریا را به هم آمیخت و میان آن دو برزخ و فاصله ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند ***

 

.: در محضــــــــر استاد مهــــــــدی طیّب :.

 

 

گروه اندكی از صوفی مشربان ، به استناد اینكه مَجاز پلی به سوی حقیقت است و برای رسیدن به حقیقت هرچیز ، باید از راه پرداختن به مَجاز وارد شد ؛ نتیجه می گیرند كه راه دستیابی به سُكر و مستی شراب عشق الهی ، استفاده از شراب مَجازی و مشروبات الكلی است و برای اهل طریقت كه شریعت را پشت سر گذارده اند ، حُرمت و قبحی نیز در این كار وجود ندارد . لذا اگر نه آشكارا ، كه در خلوت ، بعضاً لبی به پیمانه می زنند و جامی از شراب انگور سر می كشند .

 

در این مورد ، علاوه بر آنچه قبلاً در مورد معافیت بردار نبودن شریعت ، از یك سو و موجّه و مجاز نشدن توسّل به وسایل پلید و فاسد برای نیل به مقاصد درست ، از سوی دیگر و تضادّ آشكار داشتن با سیره و سلوك پیامبر اكرم و ائمّه اطهار ( علیهم السلام ) از دیگر سو ، گفته شد و تماماً در این موضوع نیز صادق است ؛ جا دارد به تعابیر تكان دهنده قرآن كریم و احادیث معصومین ( علیهم السلام ) در رابطه با آثار مهلك و زیان آور شراب ، كه جسم و روح و دنیا و آخرت انسان را به تباهی و فساد می كشاند ، توجّه كرد ، تا فساد عمل این گمگشتگان وادی ضلالت ، بیشتر آشكار شود .

 

به موجب احادیث و روایات معصومین ( علیهم السلام ) كسی كه برای تهیه شراب ، آب انگور می گیرد ، كسی كه با آن شراب می سازد ، كسی كه شراب می فروشد ، كسی كه آن را می خرد ، باربری كه آن را حمل می كند ، كسی كه به سوی او حمل می شود ، كسی كه درآمد تولید و فروش شراب را می خورد ، كسی كه می نوشاند ، كسی كه می نوشد ، كسی كه با شرابخوار همنشینی می كند ، كسی كه در مجلس شرابخواری حضور دارد ، همه ملعون و معذّب به سخت ترین عذاب های دوزخی اند . شراب امّ الخبائث و رأس الشّرور بوده و مایه سلب عقل و كشیده شدن به انكار و افترا به خدا و رسول ، بی حیایی ، زنا ، عدم پرهیز از محرّمات ، ارتكاب معاصی و كارهای شنیع ، آدم كشی و قطع رَحِم است . زمام شرابخوار در دست شیطان بوده به نحوی كه حتّی اگر به او امر كند كه بر بت سجده كن ، سجده می كند و به هرجا او را بكشاند ، می رود . كسی كه شراب بخورد تا مدّت چهل روز نمازش قبول و توبه اش پذیرفته نمی شود . خداوند در قیامت هر رگی را كه ذرّه ای شراب در آن نفوذ كرده باشد ، سیصد و شصت نوع عذاب می كند و به شرابخوار از سَم های دوزخ می خوراند و او را به سخت ترین عذاب ها كیفر می كند . امر شده كه از ازدواج با شرابخوار پرهیز كن ، كه اگر انجام دهی گوئیا به زنا رفته ای ، سخن شرابخوار را تصدیق مكن ، شهادتش را نپذیر ، او را بر اموالت امین قرار نده ، به او اتّكا نكن ، با او مصاحبت و دوستی مكن ، به روی او نخند ، به او دست نده ، با او معانقه نكن ، اگر بیمار شد به عیادتش نرو ، اگر از دنیا رفت جنازه اش را تشییع نكن ، در اتاقی كه ظرف شراب باشد نماز نخوان ، در سفره ای كه بعداً بر سر آن شراب خورده می شود غذا نخور ، با شرابخوار مجالست مكن ، اگر بر او گذشتی به او سلام نكن ، اگر به تو سلام كرد جواب سلامش را نده ، در مجلسی كه او حضور دارد شركت نكن كه لعنتی كه بر شرابخوار نازل می گردد همه اهل مجلس را شامل می شود . 1

 

توجه به همین اندك از بسیار مضامین روایاتی كه در مذمّت مشروبات الكلی اشاره شد ، كافی است تا هر غافلی به خود آید و تحت تأثیر اباطیل و یاوه سرائی های گمراهان قرار نگیرد و بر هذیان هایی از این قبیل كه از راه مستی شراب انگور می توان به مستی شراب معرفت و محبّت خدا راه یافت ، مهر بطلان بكوبد . 2

 

........................................................

1. مجلسی ، بحارالانوار ، ج 66 ، ص 482 – 501 .

2. رجوع شود به پاورقی صفحه 184 كتاب مذكور .

 

سرّحقّ

 

ثبت شده توسّط: از قبیله سلمان | | مستی شراب مَجازی پلی به سوی مستی شراب حقیقی | |